Wynajem autokarów w czasach pandemii

Co czeka branże wynajmu autokarów po pandemii

Sektor transportu został dotkliwie potraktowany przez epidemię koronawirusa. Przedsiębiorstwa ponoszą ogromne straty wynikające z zamrożenia branży. Według analiz liczba zleceń w pierwszych miesiącach pandemii spadła prawie do zera, a w późniejszych miesiącach, stanowiła jedynie ułamek zamówień z lat poprzednich. Wiele przedsiębiorstw zmuszonych było do redukcji kadr. Utrudnione jest otrzymywanie kredytów obrotowych z banków, brakuje środków na inwestycje i utrzymanie sprzętu. Brakuje pomocy państwa dla branży, na miarę tej jaką dostali np. przewoźnicy w Niemczech. Jak koronawirus wpłynie na branże wynajmu autobusów?

Wyznacz trasę i wynajmij autokar

Zaplanuj przejazd, poznaj ceny i wynajmij autokar lub busa z kierowcą

Przyszłość branży przewozów pasażerskich

Jaka jest przyszłość branży wynajmu autobusów po zakończeniu pandemii? Jak zmienią się przewozy transportem zbiorowym? Które rozwiązania i które przedsiębiorstwa przetrwają, a które nie będą w stanie przystosować się do nowej rzeczywistości?

Kiedy świat wyjdzie z pandemii i zluzują się ograniczenia w podróżowaniu, rezerwuar odroczonego popytu na podróże turystyczne zostanie uwolniony, z drugiej strony jednak zbliżająca się recesja może ograniczyć siłę nabywczą klientów, co doprowadzi do zmniejszonego zainteresowania podróżami turystycznymi. Mieliśmy tego przedsmak podczas wakacji 2020, gdzie popyt na wynajem autokarów był nieco wyższy niż niektóre prognozy, wieszczące całkowite odwrócenie się od przewozów autokarowych w sektorze turystycznym.

Wynajem autobusów w czasach pandemii

Zmiana nawyków konsumenckich

Ograniczenia co do z dotyczące przebywania w zamkniętych pomieszczeniach, w tym w autobusach może zmienić nawyki konsumenckie pasażerów. Jednak do tego momentu sektor przewozu osób może wyglądać zupełnie inaczej. Co kryzys będzie oznaczał dla naszych przyszłych podróży autokarowych i dla branży wynajmu autokarów?

W ujęciu krótko terminowym zmiany są widoczne na pierwszy rzut oka:

 • Na początku pandemii transport w większości został ograniczony w zasadzie do osób odbywających tylko niezbędne podróże. Z czasem, gdy panika wywołana koronawirusem osłabła, obostrzenia dotyczące przewozów busami i autokarami zostały zluzowane, a pasażerowie coraz śmielej korzystają z transportu zbiorowego.
 • Ograniczenia związane z podróżowaniem wpłynęły na ograniczenie przyjazdu grup turystycznych z zagranicy, głównie spoza Strefy Schengen (w 2019 Polskę odwiedziło ponad 3,5 mln turystów spoza Strefy Schengen głównie z Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Japonia, Kanada, Korea Płd., Izraela, Chin, Brazylii i Indii oraz z krajów sąsiadujących Ukraina, Rosja, Białoruś) oraz ponad 6mln turystów z krajów Strefy Schengen[1]. Największe spadki odnotowano w liczbie turystów z odpowiednio: Izraela, Włoch, Francji, Hiszpanii, USA, Szwecji, Niemiec i Holandii[2]
 • Zwiększenie liczby podróży turystycznych krajowych. Podróżujący dysponujący większym budżetem, którzy dotychczas decydowali się na wyjazdy zagraniczne, częściej decydowali się na podróże krajowe, głównie transportem indywidualnym.
 • Spadek popytu na podróże dedykowane dla grup podwyższonego ryzyka (osoby chore, seniorzy), w tym na przejazdy pielgrzymkowe.
 • Wycieczki szkolne zostały w wielu szkołach zawieszone do odwołania.
 • Jako konsekwencja zmiany trendów konsumenckich na rynku transportu osób. Linie lotnicze i porty lotnicze ograniczają usługi i personel, starając się o dofinansowanie ze strony rządu, operatorzy autobusowi stosują podobne strategie. W Wielkiej Brytanii prywatne przedsiębiorstwa kolejowe zostały znacjonalizowane, ponieważ nie mogły sobie poradzić z odpływem klientów[3].

Wynajem autobusów mniej latania

Mniej latania, więcej chodzenia

Epidemia koronawirusa będzie miała długoterminowe skutki. Podczas gdy po zakończeniu pandemii popyt na krótkodystansowe podróże prawdopodobnie pozostanie na stosunkowo niezmienionym poziomie, popyt na innego rodzaju podróże może spaść. Do segmentów rynku gdzie spadki będą największe, można zaliczyć:

 • Podróże służbowe – w szczególności te dalekie odbywające się do tej pory drogą lotniczą i dalekobieżne podróże koleją mogą zostać zastąpione wideokonferencjami. Na skutek tego, jak pracownicy i organizacje przyzwyczajają się do pracy zdalnej, będziemy mogli zaobserwować zmniejszenie się liczby dojazdów do pracy, co może zostać spotęgowane przez recesję i wzrost bezrobocia. Koronawirus nie powinien wpłynąć na podgrupę wyjazdów służbowych, gdzie autobus jest wynajmowany do przewozu pracowników lub specjalistów na miejsce pracy, wizytacje lub spotkanie połączone z obowiązkami zawodowymi.
 • Podróże turystyczne – branża przewozów turystycznych może ucierpieć na skutek kilku zjawisk:
  1. Recesji i spadku siły nabywczej klientów.
  2. Zamknięcia granic i wzmożenia kontroli granicznych.
  3. Obniżenie zainteresowania podróżami autokarowymi dla grup podwyższonego ryzyka.

Spadki obrotów przedsiębiorstw przewozowych

Spadki mogą trwale dotknąć przede wszystkim długodystansowe zagraniczne podróże autokarowe, w mniejszym stopniu wycieczki krajowe i wycieczki szkolne.

 • Pielgrzymki – tak samo, jak w przypadku podróży turystycznych szczególnie spadki mogą zostać odnotowane na trasach międzynarodowych. Rynek przewozów pielgrzymkowych powinien jednak utrzymać się na umiarkowanym poziomie w podróżach krajowych. Nie jest to jednak pewne i w dużej mierze zależy od tego jak bezpiecznie seniorzy, najbardziej zagrożeni koronawirusem, będący największą grupą docelową organizatorów pielgrzymek będą czuli się podróżując.
 • Wynajem okazyjny – wesela , chrzciny, imprezy rodzinne. Zmiany widzimy tutaj przy organizacji wesel, gdzie pojawia się trend do organizowania mniejszych wesel, mniejsza jest też liczba osób akceptujących zaproszenia. Z jednej, po zakończeniu pandemii strony przewozy okazyjne powinny utrzymać wysoki poziom zwrotu i pozostać stosunkowo nietknięte epidemią koronawirusa, obawy może jednak rodzić zmiana nawyków podróżowania przez pasażerów, która w przypadku osób używających na co dzień indywidualnych środków transportu może okazać się nieintuicyjna.

Wynajem autobusów proaktywne kształtowanie transportu

Szansa na proaktywne kształtowanie transportu

W przyszłości przedsiębiorstwa zajmujące się wynajmem autobusów będą musiały zapewnić pasażerom, najwyższe standardy bezpieczeństwa epidemicznego, minimalizując możliwość zarażenia się podczas podróży, takich jak:

 • Regularne dezynfekcje,
 • Używanie ekranów ochronnych,
 • Stosowanie rzadszego rozstawu siedzeń,
 • Używania odzieży ochronnej,
 • Obowiązek zachowywania reżimu sanitarnego podczas jazdy,

Prawdopodobnie staną się standardem w przejazdach autokarowych podczas epidemii, a część rozwiązań może pozostać z nami dłużej.

Kryzys katalizatorem zmian

Kryzys może nakłonić przewoźników, do przedefiniowania sposobu świadczenia przewozów. Zredukowany popyt może zachęcić firmy przewozowe do cyfryzacji usług, pozyskiwania i obsługi klienta online, używania serwisów pośredniczących w sprzedaży za pośrednictwem Internetu. Już teraz widzimy jak wiele grup zawodowych i branż zostało zmuszonych do przejścia w świat cyfrowy. Dodatkowo generacje wychowane w dobie Internetu, które wchodzą na rynek jako konsumenci oczekują od firm przewozowych pełnej cyfryzacji i przejrzystości, jakie znają chociażby z branży wynajmu noclegów.

Pandemia zmusza stanowi dobrą okazję do przemyślenia modeli biznesowych firm transportowych, jak i sposobu, w jaki sektor spełnia potrzeby szybko zmieniającego się rynku. Przedsiębiorstwa, które będą w stanie zapewnić pasażerom poczucie bezpieczeństwa i najwyższego poziomu obsługi, będą w stanie konkurować z transportem indywidualnym, jednak będzie to wymagało wychodzenia naprzeciw potrzebom klientów i dostosowania usług do ich nowych potrzeb. Wraz ze wzrostem wymagań klientów oraz zmianą zachowań zakupowych, spodziewany jest drastyczny zwrot w kierunku pozyskiwania klientów poprzez Internet, a ściślej poprzez wyszukiwarki porównujące oferty przewoźników takie jak Busbus. Zmiany w liczbie oczekiwanych zamówień składanych online mogą wyglądać podobnie do tego jak wyglądało to w przypadku branży turystycznej i firm takich jak Booking.com, AirB&B czy Trivago.

Autokar online

Nowe narzędzia zamawiania autobusów

Społeczeństwo będzie zmieniało nawyki konsumenckie, stosując nowe narzędzia co do planowania podróży i wykorzystania środków transportu. Sektor paliwowy, jak i korporacje produkujące samochody osobowe już rozpoczęły kampanie i lobbing na szczeblach rządowych prezentujące transport zbiorowy jako niebezpieczne celem zahamowania wzrostu sprzedaży. To jednak od samej branży transportowej zależy, w jaki sposób wyjdzie z kryzysu wywołanego koronawirusem i co zaproponuje swoim klientom, żeby odzyskać ich zaufanie. Już w przeciągu roku po końcu pandemii powinniśmy widzieć jak koronawirus wpłynie na branżę wynajmu autobusów?

Źródła:

[1] Ministerstwo Rozwoju, Charakterystyka podróży krajowych i zagranicznych mieszkańców Polski w 2019 roku
[2] GUS, Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2020 roku
[3] Rynek Kolejnowy, Wielka Brytania: Rząd próbuje ratować franczyzy kolejowe

Wyznacz trasę i wynajmij autokar

Zaplanuj przejazd, poznaj ceny i wynajmij autokar lub busa z kierowcą

Powiadomienia

!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji