O projekcie "Busbus"

CELE PROJEKTU

Celem Busbusa jest unowocześnienie branży przewozowej poprzez transformację przestarzałych i archaicznych metod biznesowych i przyzwyczajeń przedsiębiorstw i użytkowników ograniczających komfort korzystania z usług i atrakcyjność branży jako całość. Głównymi celami Busbusa są:
 • Unowocześnienie i digitalizacja rynku wynajmu przewozów autobusowych;
 • Zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa zawierania kontraktów;
 • Podniesienie konkurencyjności branży, poprzez łatwiejszy dostęp do ofert oraz ich porównywania;
 • Wyznaczanie najwyższych standardów usług;
 • Wyprowadzenie branży wynajmu autobusów z „szarej strefy”;
 • Zmiana niekorzystnych stereotypów na temat branży.
Metawyszukiwarka autobusów online

PLANOWANE EFEKTY

Korzyści dla użytkownika

 • Agregacja wszystkich ofert przewoźników w jednym miejscu

W tym momencie w celu odnalezienia ofert wszystkich przewoźników klienci firm przewozowych korzystają z wyszukiwarek Internetowych, książek telefonicznych, poleceń znajomych i własnych kontaktów, co zajmuje w zależności od wielkości lokalnego rynku przewozów osobowych od 5 do 20 minut. Serwis umożliwi dostęp do wszystkich ofert, którymi zainteresowany jest klient w przeciągu 15 -30 sekund.

 • Standaryzacja ofert

Obecnie każdy z przewoźników prowadzi własną kampanię marketingową i informacyjną na temat swoich usług oraz taboru. Klienci firm przewozowych zmuszeni są weryfikować, każdą ofertę z osobna, co w praktyce może zajmować około minuty dla oferty poszczególnego przewoźnika. Standaryzacja prezentacji ofert pozwoli na błyskawiczne porównanie wszystkich ofert spełniających pożądane przez użytkownika kryteria.

 • Możliwość porównywania ofert

Na ten moment klient firm przewozowych, chcący porównać oferty musi je zebrać, przetworzyć, zestandaryzować, a na końcu porównać wedle wyznaczonych przez siebie kryteriów[1], co wymaga dodatkowych minut pracy. Usługa świadczona w serwisie Busbus umożliwi porównywanie ofert wedle wyznaczonych kryteriów, generując automatycznie wszystkie przedsiębiorstwa z regionu, po zaznaczeniu intuicyjnie dobranych wartości takich jak lokalizacja, ilość miejsc, termin, dodatkowe usługi i elementy wyposażenia.

 • Szybki dostęp do ofert przewoźników

Bazy danych przewoźników są rozrzucone w osobistych notatkach, książkach telefonicznych, panoramach firm czy rozrzucone na bazie pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych[2],dzięki serwisowi użytkownik będzie miał możliwość dostępu do pełnej bazy ofert przewoźników w każdym momencie za pomocą komputera lub smartfona.

 • Możliwość filtrowania ofert przewoźników

Wielu klientów poszukuje usług dopasowanych do ich potrzeb[3]. Dzięki zastosowaniu filtrów, oferta, będzie znacznie dopasowana do oczekiwań konsumenta, przyśpieszy to również proces wyszukiwania, eliminując tabor, który nie zawiera wybranych cech.

 • Transparentność zawierania transakcji

Obecnie większość transakcji na zamówienie nieregularnego przewozu osób jest inicjowana poprzez rozmowę telefoniczną lub wiadomość email[4]. Zapytania ofertowe jak i oferty mają niski poziom formalizacji i nie są wiążące[5], w praktyce nie istnieje również żaden sposób tworzenia umowy przejazdu z uwzględnieniem parametrów, na których zależy klientowi[6]. Dzięki zastosowaniu systemu online, ten problem zniknie.

 • Usprawnienie procesu negocjacji usług

Negocjacje ofertowe prowadzone są poprzez rozmowę telefoniczną albo wymianę maili, dodatkowo wszystkie ustalenia muszą być notowane, a ostateczną wersję i tak zazwyczaj wysyła się pocztą elektroniczną. Negocjacje prowadzone za pomocą maili są czasochłonne i wymagają dodatkowej ewidencji w zewnętrznym dokumencie, celem porównania ofert innych przewoźników. Dzięki serwisowi, zapytanie ofertowe klienta będzie tworzone na bazie kryteriów zaznaczonych do przez niego w serwisie. Dodatkowo do oferty, będzie można załączyć dodatkowe uwagi na temat specyfiki konkretnej usługi. Formularz ofertowy bardzo usprawni i przyśpieszy proces formułowania zapytania ofertowego, a także prowadzenia późniejszych negocjacji z firmą przewozową.

 • Wyszukiwanie firm przewozowych wyłącznie z regionu

Podczas wyszukiwania ofert przez Internet, problemem napotykanym przez klientów firm przewozowych jest niedopasowanie wyników wyszukiwania do ich zapytań[7]. Dzięki meta-wyszukiwarce w serwisie, wyniki wyszukiwań będą zawężone wyłącznie do firm świadczących usługi we wskazanym regionie, co oszczędzi czas poświęcony na wybór najlepiej dopasowanej oferty.

 • Dokonanie zamówienia usługi przez Internet

Istnieje duża grupa klientów, którzy oczekują możliwości zamówienia i rozliczenia usługi w 100% cyfrowo, bez użycia telefonu, poczty czy bezpośredniej interakcji. Serwis wychodzi naprzeciw tym potrzebom, tworząc spójny, całościowy system obsługi klienta, komunikacji z przewoźnikiem, a także składania, porównywania, potwierdzania i rozliczana usługi z przewoźnikiem).

Korzyści dla przewoźnika:

 • Możliwość zastąpienia strony internetowej kontem w serwisie

Wielu przewoźników posiada strony internetowe, na których prezentują swoje usługi, ogromna większość z nich jest niskiej jakości, przestarzała, zawierająca nieaktualne informacje i niewypozycjonowana, co zniechęca i utrudnia klientom dotarcie do ich usług. Istnieje grupa przedsiębiorstw, które nie posiadają w ogóle strony internetowej[8]. W obydwu przypadkach przedsiębiorstwa mogą założyć swoje konta (profile) w serwisie, które będą zawierały wszystkie informacje na temat firmy, świadczonych przez nią usług, taboru i charakteru prowadzenia działalności przewozowej. Konto z uwagi na zespolenie z całym serwisem umożliwi doskonałe pozycjonowanie oferty w wyszukiwarkach internetowych, profesjonalny i atrakcyjny design strony podkreślający wysoki charakter świadczonych usług, a także otwartość na nowe technologie, elastyczność i nowoczesność przedsiębiorstwa. Dodatkową zaletą jest redukcja kosztów związanych z tworzeniem, utrzymaniem, pozycjonowaniem i redagowaniem strony internetowej, które przejmuje na siebie serwis.

 • Transparentność

Przedsiębiorstwa przewozowe są narażone niebezpieczeństwo otrzymywania zamówień od klientów, którzy początkowo zamawiają usługę, a później rezygnują z niej lub nie potwierdzają rezerwacji, co blokuje możliwość przyjmowania ofert od następnych klientów[9]. Tego typu zachowania powodują sytuacje, w których tabor przewoźnika nie jest w pełni wykorzystany z uwagi na późne rezygnacje lub zmiany w zamówieniach i to pomimo popytu na usługi przewozowe w określonym terminie.

 • Lokalizacja usługi w określonym regionie

Branża przewozów nieregularnych jest ściśle związana z regionem w którym przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę, wiąże się to z odległością dzielącą bazę autobusową od miejsc początku realizacji zamówienia[10]. Dla przedsiębiorstw przewozowych kluczowe jest, żeby ich oferta trafiała do zamawiających z regionu, w którym operują. Dzięki zastosowaniu meta-wyszukiwarki filtrującej wyszukania na bazie obszarów geograficznych zainteresowani klienci zawsze odnajdą przedsiębiorstwo operujące w określonym regionie. Serwis będzie dodatkowo obliczał odległość od bazy samochodowej do miejsca rozpoczęcia podróży, a także od miejsca zakończenia podróży do bazy. Pozwoli to przewoźnikowi na zautomatyzowanie obliczania kosztów, które ponosi dodatkowo z uwagi na dojazd do klienta.

 • Możliwość promowania usług

Dzięki obecności w serwisie przewoźnicy będą informować klientów o swoich usługach i ich szczegółach bez podejmowania żadnych akcji. Do tej pory, najbardziej popularnym sposobem dotarcia do klienta konieczne było prowadzenie kampanii marketingowych, zakup bilbordów, oklejanie taboru, inwestowanie w kampanie promujące firmę w mediach, reklama internetowa, pozycjonowanie, płatne reklamy w Internecie.

Obecność w serwisie znacząco obniża koszty jakie może ponosić przedsiębiorstwo na usługi marketingowe i promocyjne). Dodatkowo skutkiem wprowadzenia oferty do serwisu będzie tzw. „efekt billboardu” polegający na zwiększeniu ekspozycji marki i oferty poprzez jej obecność w serwisie[11].

 • Możliwość pozycjonowania swoich usług w regionie

Dzięki możliwości wykupienia usługi pozycjonowania w serwisie, oferta przewoźnika może być wskazywana jako pierwsza w wyszukiwaniach dotyczących przewozów osobowych w regionie. Pozwoli to na lepszą alokację inwestycji w marketing internetowy, który nie będzie rozproszony geograficznie, a także na strony odwiedzane przez potencjalnych klientów z uwagi na to, że klienci będą dostawali wypozycjonowaną usługę już w momencie rozpoczęcia poszukiwań przewoźnika.

 • Prowadzenie ewidencji zamówień, terminarza rezerwacji

Prowadzenie ewidencji zamówień może być kłopotliwe, dlatego połączenie bazy danych rezerwacji będzie stanowić dodatkowe zabezpieczenie dla zarządzających przedsiębiorstwem. Dodatkowo dostępność przejazdów będzie mogła być widoczna również dla klientów co ograniczy liczbę zapytań ofertowych, które nie będą mogły być zrealizowane. To szczególnie dokuczliwe w okresach największego obłożenia.

 • Zaspokojenie potrzeb usług oczekujących usługi cyfrowej

Obecne rozwiązania ograniczają przedsiębiorstwa transportowe w archaicznym systemie zamawiania usług za pomocą telefonów, rozmowy bezpośredniej i maili, która może w zostać zastąpiona systemem, ułatwiającym zawieranie umów zarówno dla klientów, jak i przewoźników. Aktywność w serwisie i korzystanie z wszystkich jego funkcji pozwoli przedsiębiorstwom przyciągnąć klientów oczekujących wysoko zdigitalizowanej usługi, a także ośmieli część z nich do korzystania samodzielnie z wynajmu autobusów, co w przypadku konieczności korzystania z tradycyjnych form komunikacji jest problematyczne dla części potencjalnych klientów[12].

Podczas dłuższych wyjazdów z grupami pojazd jest wykorzystywany jedynie przez ułamek całkowitego czasu wynajmu. Przez pozostały czas autobus stoi nieużywany. System planowania trasy przez użytkownika, z podziałem na dni i godziny, pozwoli przewoźnikowi zdecydować, kiedy jest w stanie udostępnić autobus pod wynajem, w lokalizacji, w której aktualnie się znajduje. Pozwoli to przewoźnikom na lepsze wykorzystanie taboru, nawet podczas trwającego wynajmu. Dodatkowo zwiększy konkurencyjność na lokalnych rynkach poprzez zwiększenie liczby taboru dostępnego w regionie.

 • Monitorowanie i optymalizacja działań marketingowych w serwisie
Przewoźnik, korzystając z dedykowanego profilu w serwisie, będzie mógł, monitorować liczbę wejść na poszczególne oferty oraz porównywać je z ofertami konkurentów. Dzięki zastosowaniu narzędzia analitycznego będzie mógł zobaczyć, na jakich trasach oferta przedsiębiorstwa jest wyszukiwana i jak skuteczna jest przy poszczególnych wyszukaniach. Dodatkowo przewoźnik będzie mógł śledzić skuteczność wykupionych przez siebie reklam na stronie głównej i przy wynikach wyszukiwania.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 213 088,00 zł

WKŁAD FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO

Wysokość wsparcia dla spółki Busbus w ramach projektu wynosi nie więcej niż: 999 855,00 zł

Więcej informacji na: www.mapadotacji.gov.pl

CZYM JEST (BĘDZIE) BUSBUS?

Busbus jest platformą internetową, dedykowaną dla osób poszukujących mikrobusu lub autobusu na wynajem, pozwalającą na elektroniczne:

 • wyszukiwanie ofert przewoźników;
 • selekcję i porównywanie ofert;
 • rezerwowanie autobusów;
 • dokonywanie płatności.

Użytkownik zainteresowany wynajęciem autokaru, wpisując do serwisu zapytanie na temat:

 • trasy przejazdu;
 • daty przejazdu;
 • ilości pasażerów;
 • wyposażeniu pojazdu.

Po wpisaniu oczekiwanych parametrów otrzymuje informacje o wszystkich przewoźnikach dostępnych na danej trasie spełniających jego warunki. Dzięki temu może usprawnić proces wyszukiwania przewoźników, a także proces rezerwacji i negocjacji.

Przedsiębiorstwo przewozowe dzięki usłudze może:

 • informować klienta o swoim taborze oraz dostępności autobusów;
 • otrzymywać informacje na temat zainteresowania jego usługami;
 • informować użytkowników o swoich usługach taniej i łatwiej, niż za pośrednictwem tradycyjnych metod;
 • dodać swój profil w serwisie Busbus i używać go do prowadzenia i pozycjonowania strony internetowej firmy;
 • prowadzić zarządzanie zagospodarowaniem taboru poprzez serwis;
 • realizować zamówienia bezpośrednio poprzez platformę Busbus.
Wszyscy
                              przewoznicy w jednym miejscu

JAK DZIAŁA BUSBUS?

Busbus to serwis internetowy służący do czarterowego wynajmu autobusów online. Busbus działa jako „agregat/wyszukiwarka ofert” podobnie do serwisów takich jak np. booking.com, ceneo.pl. Sam serwis nie dysponuje żadnym autobusem, a wszystkie oferty zamieszczane są przez współpracujące z serwisem przedsiębiorstwa przewozowe. W praktyce wygląda to tak, że firma przewozowa, która pragnie rozszerzyć widoczność swoich usług dla klientów wystawia ofertę w serwisie Busbus, co pozwala jej na dotarcie do klienta. Przedsiębiorstwa są świadome, że ich klienci będą korzystali z tego typu agregujących rozwiązań w celu szybszego i sprawniejszego poszukiwania ofert, a część z nich może trafić również na ich ofertę i z niej skorzystać. Serwis zapewnia zarówno klientom jak i przewoźnikom intuicyjną platformę do obsługi rezerwacji oraz jej anulowania, oraz spójny interfejs do rezerwacji usługi docelowo w dowolnym miejscu na świecie. Korzyści dla użytkownika i przewoźnika są obustronne, natomiast Busbus otrzymuje prowizje od każdej rezerwacji dokonanej przez serwis, płaconą przez przewoźnika, jednak która nie zostaje ona doliczana do ceny rezerwacji.

Głównym zadaniem platformy Busbus jest ułatwianie ludziom podróżowania. Na platformie klienci mogą znaleźć różnego rodzaju pojazdy z wyposażeniem dopasowanym do ich potrzeb, zarówno tych związanych z ich potrzebami biologicznymi, zdrowotnymi, jak i tych dotyczących komfortu i wygody podróżowania.

Poruszanie się po platformie jest intuicyjne. Wystarczy do tego bowiem wyłącznie dostęp do Internetu przez jakiekolwiek urządzenie stacjonarne lub mobilne. Na stronie głównej wystarczy wpisać miejsce wyjazdu i termin. System sam wyszuka oferty z okolicy razem z ich wyposażeniem i cenami. Jeżeli ofert jest za dużo lub użytkownikowi zależy na poszczególnych standardach związanych z wielkością i wyposażeniem pojazdu, użytkownik może skorzystać z listy filtrów ograniczających wyniki wyszukiwania do tych, które są aktualnie dostępne i spełniają oczekiwania klienta. Dodatkowo serwis prowadzi użytkownika przez proces składania zamówienia ofertowego, począwszy od wyznaczenia trasy, godzin, ustalenia dodatkowych wymagań dotyczących płatności za kierowcę, autostrady i parkingi, co pozwala na wyznaczenie ceny za przejazd bez kontaktu z przewoźnikiem.

Po kliknięciu w interesującą ofertę, pojawi się jej szczegółowy opis wraz z udogodnieniami jakie posiada dany pojazd, jak również jego lokalizacja i zdjęcia. W opisie oferty można będzie też przeczytać prawdziwe oceny Internautów, którzy korzystali z usług firmy przewozowej. Po zaznaczeniu oferty i wyborze parametrów, serwis umożliwi nam rezerwacje usługi, która po potwierdzeniu przyjęcia zlecenia przez firmę przewozową i ewentualnych korektach poszczególnych parametrów dotyczących (np. trasy lub miejsca odjazdu) będzie gotowa do opłacenia.

DLACZEGO BUSBUS JEST POTRZEBNY BRANŻY?

Branża przewozów osobowych i wynajmu autobusów bazuje na tradycyjnym modelu prezentacji ofert poprzez tradycyjne metody marketingowe oraz rozproszony w Internecie marketing on-line. Rozproszenie informacji na temat ofert przewoźników i ich dostępności w czasie i przestrzeni skutkują nieefektywnym wykorzystaniem taboru i zasobów ludzkich, co powoduje wyższy koszt wynikający z niezoptymalizowanej alokacji usług. Niedostateczny i niezestandaryzowany poziom informacji o dostępnych usługach wpływa na niską świadomość klientów o ofertach dostępnych na rynku i ich parametrach. Dodatkowo używanie różnych metod prezentacji i marketingu poprzez poszczególne firmy transportowe prowadzi do poczucia niepewności co do jakości prezentowanych przez przedsiębiorstwa usług.

Praktyka i model działalności firm przewozowych w Polsce, ale i w wielu innych krajach gdzie rozproszone geograficznie przedsiębiorstwa przewozu osób są z reguły małej wielkości, z reguły unika podpisywania umów przewozu, w których znajdowałyby się wszystkie szczegóły dotyczące charakteru i parametrów zamówienia, postępowania w momencie ich naruszenia, postępowania w przypadku niemożności zrealizowania usługi czy niewywiązania się z obowiązków, które umowa nakłada na obydwie strony. Prowadzi to do niskiego poziomu zaufania i tendencji do obniżania jakości usług w branży, jak również świadczenia części usług w szarej strefie.

W Polsce, ale również w wielu innych krajach przewoźnicy jedynie w niewielkiej części posiadają zasoby do świadczenia usług klientom zagranicznym, którzy nie znają lokalnego języka czy kultury i procesów biznesowych związanych ze składaniem zamówienia, jego realizacją i zasadami rozliczania. Prowadzi to do zamknięcia części rynku na popyt z zewnątrz i wymusza na klientach korzystanie z ograniczonej liczby przewoźników lub substytucyjnych rozwiązań, w wielu przypadkach utrudnia lub uniemożliwia im zrealizowanie założonych celów.

Korzystanie z tradycyjnych metod zamawiania usług przewozowych opartych o zamówienia telefoniczne lub składane mailowo jest długotrwałe i podatne na zniekształcenia. Często zdarza się, że klienci mają problemy z dokładnym wyartykułowaniem usług których oczekują od przewoźnika, co wydłuża proces składania zamówienia, negocjacji i ostatecznie obniża jakość oraz zadowolenie klienta z usług. Dodatkowym aspektem zmian generacyjnych zachodzących w społeczeństwach jest digitalizacja społeczeństwa i pojawianie się na rynku kolejnych pokoleń dla których zamawianie usług on-line jest naturalnym wyborem, z kolei dla wielu klientów bezpośredni lub telefoniczny kontakt z przewoźnikiem, szczególności w sytuacji nieznajomości rutyny zamawiania autobusów może stanowić źródło stresu.

Busbus poprzez wprowadzenie do branży wynajmu autobusów cyfrowych rozwiązań agregujących oferty i pozwalających na ich wyszukiwanie w czasie rzeczywistym opartych o bieżących raportach na temat dostępności wszystkich pojazdów operujących na platformie, pozwoli na polepszenie informacji klienta niespotykanego dotychczas w branży poziomu, który da klientowi dostęp nie tylko do szczegółowych informacji na temat oferty i jej bieżącej dostępności, ale pozwoli mu również na porównanie jej z innymi ofertami dostępnymi na rynku. Klient będzie miał pewność, że porównuje oferty, gdzie poszczególne parametry są zestandaryzowane i aktualne, a zniekształcenia w odbiorze informacji spowodowane oddziaływaniem marketingu, niespójnej prezentacji oferty, błędnego odbioru informacji zawartej w ofercie, zamierzonego zniekształcania oferty celem przyciągnięcia klientów zostaną zredukowane do minimum.

Klient będzie miał świadomość, że oferta dostępna w Busbus stanowi najbardziej zoptymalizowaną i bierze pod uwagę wszystkie koszty wchodzące w skład kosztu całkowitego za usługę przewozową. Pozwoli mu to na sprawny wybór przedsiębiorstwa, które będzie w określonym czasie zapewnić najbardziej zoptymalizowaną i dostosowaną do jego potrzeb usługę spełniającą wszystkie jego wymagania brzegowe. Dodatkowo lepsza informacja na temat dostępnych usług spowoduje lepsze wykorzystanie taboru i kadr, co wpłynie na konkurencyjność branży oraz poziom cen i jakość świadczonych usług.

Każda z usług zrealizowanych przez Busbus będzie spełniała najwyższe standardy transparentności i będzie w jasny i klarowny sposób przestawiać usługę oferowaną przez przewoźnika, a także oczekiwania klienta, tak aby w przypadku naruszenia dóbr którejkolwiek ze stron procedura odwoławcza była jak najsprawniejsza i pozbawiona stresu. Busbus za swój cel stawia sobie wyprowadzenie branży wynajmu przewozów autobusowych z szarej strefy dzięki zastosowaniu najwyższej jakości procesów biznesowych i przestrzegania zasad transparentności, co w efekcie zachęci obydwie strony transakcji do wzajemnego zaufania poprzez korzystanie z platformy. Zarówno klienci, którzy dzięki korzystaniu z serwisu będą mieli pełną świadomość zabezpieczenia ich praw przez Busbus, a także gwarancje dostarczenia przez przewoźnika usług w oczekiwanej formie. Jak i przewoźnicy, dla których tworzenie umów stanie się czynnością zautomatyzowaną i zapewniającą im ochronę na wypadek zdarzeń takich jak odwołanie zamówienia w ostatniej chwili, dewastacja autobusu, nieuprawnione roszczenia itp.

Dzięki intuicyjnej platformie dostępnej na całym świecie w wielu językach korzystanie z usług wynajmu autobusów będzie o wiele łatwiejsze zagranicą. Nie tylko z powodu redukcji problemów wywołanych barierą językową i kulturową, ale także z uwagi na dodatkowe zabezpieczenia i gwarancje jakie jako pośrednik usługi gwarantuje Busbus. Dzięki analizie zleceń ofertowych ustaliliśmy, że zamówienie usługi przewozu składa się kilkunastu elementów, które mogą posiadać różne formy i wartości, dlatego przetłumaczenie ich na inne języki pozwoli na efektywną komunikację pomiędzy przewoźnikiem i zamawiającym.

Serwis Busbus przeprowadził szeroko zakrojone analizy ofert, zleceń i komunikacji pomiędzy klientami i przewoźnikami dotyczące procesu zamawiania autobusów na wynajem, co pozwoliło na ograniczenie niezbędnej ilości komunikacji pomiędzy użytkownikiem, a przewoźnikiem i skupienie się na parametrach oferty. W praktyce oznacza to, że bezpośredni kontakt klienta z przewoźnikiem nie jest konieczny i w ogromnej większości przypadków może zostać zastąpiony przez formularz ofertowy, wzbogacony o sekcję komentarzy. Efektem tego jest redukcja czasu spędzonego na wykonywanie telefonów, pisanie maili, porównywanie ofert, tworzenie zamówień przedwstępnych, odwoływanie zamówień przedwstępnych, tworzenie umów itd. Pozwala to na radykalne skrócenie czasu składania ofert, uszczegóławiania ich oraz ewentualnych negocjacji.

Przewozy pasażerskie z racji wykorzystania efektu skali są jednym ze środków transportu wpisujących się w założenia idei zrównoważonego rozwoju. Porównując efekt środowiskowy lotu samolotem lub mnożnikiem liczby samochodów osobowych, jest jednym z najoptymalniejszych dostępnych środków transportu, który zapewnia elastyczność, wygodę i zwalnia podróżujących z konieczności prowadzenia pojazdu. Podróżowanie przewozami pasażerskimi w porównaniu do innych środków zmechanizowanego transportu pozytywnie wpływa na redukcję kongestii, emisje szkodliwych substancji do powietrza.

Busbus jest wspierany przez: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Busbus dba o własność intelektualną

Busbus przystąpił do programu, który umożliwił poszerzenie wiedzy na temat własności intelektualnej, znaków towarowych i zabezpieczenia przed ich kradzieżą. Busbus Tworzy i korzysta z rozwiązań prawnych w ramach Europejskiego Prawa Patentowego i ochrony znaków towarowych, a także promuje świadomość dotyczącą ochrony własności intelektualnej w branży przewozów osobowych.

Busbus sp. z o.o. wzięła udział w projekcie Urzędu Patentowego RP, dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. Własność intelektualna w Twojej firmie.

Odnośniki:

[1] Osoba zamawiająca usługi wynajmu osób nie ma dostępu do zestandaryzowanej bazy danych przewoźników, przez co w celu dokonania efektywnej analizy porównawczej ofert, jest zmuszona do poświęcenia dodatkowego czasu na porównanie ofert i weryfikację ich wiarygodności oraz aktualności.

[2] Korzystanie z wielu źródeł informacji o przewoźnikach jest nieefektywne i prowadzi do rozproszenia pracy, różnego rodzaju formaty informacji, utrudniają procesy porównywania ofert oraz weryfikacji ich wiarygodności i aktualności.

[3] Informacje dostępne na kanałach internetowych przedsiębiorstw przewozowych nie zawsze są dostępne i zaktualizowane. Dodatkowo informacja o tym, że przewoźnik dysponuje środkiem transportu spełniającym określone parametry nie musi oznaczać, że pojazd jest dostępny, ponieważ pojazd może być w tym czasie wynajmowany lub serwisowany. Jedynym sposobem na potwierdzenie dostępności autobusu jest bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny z przewoźnikiem.

[4] Oprócz komunikacji mailowej i telefonicznej funkcjonuje również komunikacja osobista, jednak wymaga to istnienia wysokiego poziomu zaufania społecznego. Kontakt osobisty lub kontakt osobisty poprzez inną osobę jako forma komunikacji zachowała się jedynie w małych lokalnych społecznościach.

[5] Odpowiedź na zapytania ofertowe przez przewoźnika nie ma charakteru oferty w rozumieniu art 66 kodeksu cywilnego, dotyczy to zarówno informacji udzielonej telefonicznie, jak i mailowo, chyba, że zaznaczono inaczej.

[6] Umowy wynajmu autokaru są podpisywane wyłącznie na wyraźne życzenie klienta i nie jest to zjawisko powszechne.

[7] Na skutek rozproszenia słów kluczowych w wyszukiwarkach internetowych, odnalezienie frazy odnoszącej się do pożądanej lokalizacji nie zawsze jest możliwe, a często wymaga dodatkowego czasu spędzonego na przeszukiwanie kolejnych pozycji w wynikach wyszukiwania. Ponadto wiele stron internetowych nie jest w ogóle wypozycjonowanych w rankingach słów kluczowych.

[8] Z szacunkowych analiz zespołu Busbus opracowanych przy tworzeniu bazy danych przewoźników w Polsce prawie połowa firm przewozowych nie posiada stron internetowych, a duża część z nich jest niskiej jakości lub bardzo słabo, bądź w ogóle niewypozycjonowana.

[9] Jednym z głównych powodów niewykorzystania taboru autobusowego w warunkach piku zamówień (długie weekendy, okres wakacyjny, ferie, święta) jest anulowanie zamówienia autobusów w ostatniej chwili przed zamówieniem lub zmiana wielkości wynajmowanego pojazdu. Jeżeli informacja taka byłaby przekazywana od klienta do przewoźnika na bieżąco, mógłby on lepiej zarządzać swoim taborem.

[10] Firmy przewozowe realizują zamówienia w odległości do kilkudziesięciu kilometrów od lokalizacji bazy samochodowej, którą dysponują. Wiąże się to ściśle z dodatkowymi kosztami paliwa, które przedsiębiorstwo musi ponieść, żeby odebrać grupę, a także wrócić do bazy z miejsca docelowego wycieczki. Jeżeli odległość od bazy jest zbyt duża, oferta przewoźnika staje się niekonkurencyjna.

[11] Anderson, C.K. (2009). The Billboard Effect: Online Travel Agent Impact on Non-OTA Reservation Volume. Cornell Hospitality Report, 9 (16).

[12] Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6. W 2001 roku Marc Prensky stworzył termin “Digital Narives’” (cyfrowych tubylców) odnoszący się do ludzi urodzonych i ukształtowanych przez technologie cyfrowe. Dla tych generacji serwis Busbus jest naturalną odpowiedzią na ich potrzeby.

Powiadomienia

!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji