Wynajem autokar

Dystans a cena wynajmu autobusu

Interesujące jest to, dlaczego i do jakiego stopnia lokalizacja firm przewozowych wpływa na to, o ile tańszy jest wynajem autobusów od firm zlokalizowanych blisko punktu startowego trasy. I ostatecznie jaki jest wpływ lokalizacji firmy na cenę wynajmu autobusów.

Wyznacz trasę i wynajmij autokar

Zaplanuj przejazd, poznaj ceny i wynajmij autokar z kierowcą lub busa z całej Polski

Branża przewozów pasażerskich jest ściśle związana z regionem, w którym przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę, wiąże się to z odległością dzielącą bazę autobusową od miejsc początku realizacji zamówienia. Dla przedsiębiorstw przewozowych kluczowe jest, żeby ich oferta trafiała do zamawiających z regionu, w którym operują. To wpływa bezpośrednio na koszt i ostateczną cenę przejazdu.

Firmy przewozowe realizują zamówienia w odległości do kilkudziesięciu kilometrów od lokalizacji bazy autobusów lub busów, którą dysponują. Wiąże się to ściśle z dodatkowymi kosztami paliwa, które przedsiębiorstwo musi ponieść, żeby odebrać grupę, a także wrócić do bazy z miejsca docelowego wycieczki. Jeżeli odległość od bazy jest zbyt duża, oferta przewoźnika staje się niekonkurencyjna. To wszystko oddziałuje na wpływ lokalizacji firmy na ostateczną cenę wynajmu autobusów.

Mamy więc do analizy trzy czynniki potrzebne do ustalenia "jaki koszt wynajmu za km?":

  1. Odległość od bazy do punktu startowego - przekładającego się na koszty paliwa i czas.
  2. Całkowita długość trasy - im dłuższa trasa tym znaczenie odległości od bazy ma mniejszy wpływ.
  3. Inne czynniki wpływające na atrakcyjność wynajmu - czyli wszystko to za co zamawiający byłby w stanie zapłacić więcej za wynajem.

W poniższej tabeli przeanalizowano udział kosztów dojazdu z bazy do miejsca rozpoczęcia trasy i z miejsca rozpoczęcia trasy w procentach (oś pionowa) w ujęciu całkowitej długości trasy (oś pozioma), dla poszczególnych odległości zaznaczonych różnymi kolorami. Z badań wynika, że istnieje pozytywna zależność pomiędzy odległością od bazy a procentowym udziałem w kosztach, tj. im większa odległość, tym większy udział w kosztach. Znaczenie tej zależności spada wraz z długością trasy, na jaki wynajmowany jest pojazd.

Udział kosztów dojazdu w wynajmie busa

Opracowanie Busbus

Oznacza to, że przedsiębiorstwom opłaca się wynajmować przejazdy na trasy znajdujące się w okolicy bazy, dlatego promocja na obszarach oddalonych od bazy, ma sens jedynie w przypadku wynajmu długodystansowego.

W przypadku przejazdów krótkich (wesela, autobus imprezowy, wynajem okolicznościowy), zysk z przejazdów oddalonych od bazy jest niższy).

Metodyka

Poniższy wzór przedstawia, w jaki sposób odległość od bazy wpływa na całkowitą cenę przejazdu

PT% = DB/DT

PT% = Udział kosztów dojazdu z bazy w kosztach całkowitych dojazdu

DB = Odległość z bazy do miejsca odjazdu

DT = Całkowita długość trasy

Wyznacz trasę i wynajmij autokar

Zaplanuj przejazd, poznaj ceny i wynajmij autokar z kierowcą lub busa z całej Polski

Powiadomienia

!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji
!
Nowa rezerwacja #12345 [23.08.2021 08:58]

Solaris Urbino 12 LE lite hybrid #33 został zarezerwowany w terminie 24.09.2021-26.09.2021

Przejdź do rezerwacji